آرشیو اخبار

شیراز با عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری مواجه است

شیراز با عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری مواجه است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز اعتقاد دارد که ولنگاری تبلیغات شهری از درب و دیوار شهر شیراز می‌بارد و این مسئله نشئت گرفته از عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری و جزیره‌ای عمل کردن است.


بیشتر...